Jezus Christus en de wet van aantrekking

Jezus Christus en de wet van aantrekking

Talloze oude spirituele leringen adviseren ons om onszelf allereerst te kennen, omdat de grootste schat en alle antwoorden die we nodig hebben om een ​​gelukkig en vervullend leven te creëren, in ons verborgen zijn.

Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling zonder van de Law of Attraction te hebben gehoord, toch? Het is een wijdverbreid fenomeen dat, na de film en het gelijknamige boek, The Secret, zich snel over de hele wereld heeft verspreid en een frequent onderwerp is geworden in tal van boeken en seminars.

Wet van aantrekking: trekt op dezelfde manier aan

Kortom, de Law of Attraction betekent dat het iets soortgelijks aantrekt. We zijn als een levend energiestation dat constant de vibratie uitzendt die in ons aanwezig is. We ontvangen wat we terugzenden in de vorm van onze ervaringen, en onze vibratie hangt vooral af van de gedachten die vaak in onze geest aanwezig zijn.

Als we rekening houden met de meest beroemde leringen over de Wet van Aantrekking, is de sleutel om het in praktijk te brengen, onszelf in een staat te brengen (en, zo vaak mogelijk, in een dergelijke staat) waar we het gevoel hebben dat we al hebben wat we willen krijgen of ervaren.

Met deze benadering komt het echter vaak voor dat wanneer we proberen onszelf te brengen van een staat waarin we ons ervan bewust zijn dat we niet hebben wat we willen, een staat waarin we voelen dat we al hebben wat we willen, we ons in feite in een situatie bevinden waarin we tegelijkertijd twee tegenstrijdige trillingen uitzenden: de vibratie die de realisatie ondersteunt van wat we willen en de vibratie die we verwerpen wat we willen – omdat we op het onbewuste niveau weten dat we niet hebben wat we willen.

Ik word eraan herinnerd dat volgens de leer van de Wet van Aantrekking we ons aangetrokken voelen tot wie we zijn (een toestand die wordt veroorzaakt door de som van al onze bewuste en onbewuste gedachten), niet alleen wat we willen en denken te denken (gedachten waarvan we ons bewust zijn).

Als je jezelf ziet en waarneemt als een persoon die momenteel niet heeft wat hij wil (en dat is een feit!) En je probeert aan te trekken wat je wilt met de Law of Attraction, is de kans groot dat je een vage vibratie creëert en de emoties waarin je je zult voelen versus wat je vaak wilt fluctueren.

Natuurlijk is er niets mis met deze aanpak, maar het doel van dit artikel is om u kennis te laten maken met een eenvoudiger manier om de Law of Attraction in de praktijk toe te passen. Het komt erop neer dat je eenvoudig vergeet dat het bestaat, althans tijdelijk, en dat je jezelf wijdt aan het leren kennen van jezelf en je bewust worden van je spirituele aard.

Hoe meer je jezelf en je spirituele aard leert kennen (jezelf als een Geest), je bewustzijn van jezelf als een wezen wiens ware aard, liefde, vreugde en vrede dagelijks zal groeien.

Je zult beginnen te beseffen dat alles wat je ooit wilde bereiken door individuele doelen te bereiken, al in je zit en dat je geen reden nodig hebt voor geluk en vreugde. En precies op dat moment, wanneer je verbonden bent met je ware aard, zullen de doelen (en verlangens) die in je geest opkomen je authentieke doelen zijn, geïnspireerd door je Geest.

Zulke doelen zullen bijna altijd in je geest aanwezig zijn, niet omdat je de Wet van Aantrekking met behulp van visualisatie wilt activeren om ze te bereiken, maar omdat je er gewoon van geniet om er mentaal mee te associëren en het op een volledig natuurlijke en spontane manier plaatsvindt, en dat je niet iets speciaals probeert te maken of voor te stellen.

Als je echt verliefd wordt op een persoon, moet je vaak aan haar denken, toch? Je doet dit echter niet omdat je door visualisatie de Wet van Aantrekking probeert te activeren om je relatie en verbinding te verbeteren, maar omdat het zo vanzelfsprekend op je afkomt en je comfortabel maakt. Het is gewoon hoe “gecodeerd” onze psyche is.

Talloze oude spirituele leringen adviseren ons om onszelf allereerst te kennen, omdat de grootste schat en alle antwoorden die we nodig hebben om een ​​gelukkig en vervullend leven te creëren, in ons verborgen zijn.

Als ik bijvoorbeeld een van de belangrijkste ideeën van Jezus ‘leer parafraseer die ons ertoe brengt het eerste Koninkrijk der hemelen te zoeken, en de rest zal ons toevoegen, en dat het Koninkrijk der hemelen in ons is, wordt het ons duidelijker dat het onze belangrijkste taak is om het koninkrijk van de hemel in onszelf te zoeken en bewust te maken. of, met andere woorden, om jezelf eerst te leren kennen en je bewust te worden van je spirituele aard. De wet van aantrekking, die er altijd voor zorgt dat soortgelijke trillingen samensmelten, zal er dan voor zorgen dat onze visie, doelen en ervaringen in lijn zijn met de vibratie die de vereniging met liefde, vreugde en vrede binnenin weerspiegelt.

Avatar

johnson Roy

Johnson Roy is a web developer, SEO expert, Online Mentor & marketer working for last 10 years on the internet and managing several successful websites. You can contact him via Email or on Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *